Firebrand Training Denmark Blog

Din hurtigste vej til viden og certificering. Garanteret.

Archive for the ‘Prince2’ Category

Sådan overbeviser du din chef om at give dig en Prince2

leave a comment »

At blive PRINCE2 certificeret vil dokumentere dine evner til at styre og organisere vellykkede projekter. Men hvordan overbeviser du chefen om at finansiere en Prince2? Først og fremmest, er det i din chefs bedste interesse, at du bliver mere kvalificeret. Jo mere dygtig du er til dit job, jo mere kan du bidrage med i din virksomhed. Herunder finder du 4 gode argumenter om værdien ved PRINCE2 som vil overbevise chefen om det fornuftige i at give dig en Prince2 certificering:

1. Hold øje med projektomfanget – det vil spare din organisation tid og penge
1 ud af 6 projekter har en ekstraudgift på 200% og en tidsplansoverskridelse på næsten 70%, ifølge en undersøgelse af Harvard Business Review. ”Scope creep” er defineret som ukontrolleret og kontinuerlig forandring eller vækst i et projekts slutdato. Det vil koste din organisation de allermest begrænsede ressourcer: tid og penge. De “foranderlige mål” er ofte et resultat af uforudsete ændringer til projektets mål og kravsspecifikation. Desværre resulterer dette typisk i overskridelser af dine oprindelige tidsplaner og budgetter. Det er et problem, som typisk accelererer efterhånden som projektet skrider frem – og du vil få meget svært ved at planlægge et projekt, der er i en konstant tilstand af forandring. Men ved hjælp af en etableret projektledelsesmetode som PRINCE2, kan du håndtere og forebygge ”Scope creep”. Emner som ”den procesbaserede tilgang”, ”Risikostyring” og ”Referencemodeller for kontrol” vil give dig værdifulde redskaber til at forvalte omfanget af forandringer. En reduktion i projektomkostninger i hele din organisation er et håndgribeligt argument for at overbevise din chef. Plus, med PRINCE2´s standardiserede metode, vil du være forberedt på at håndtere enhver uundgåelig ændring i dine projekter, og samtidig bevare dine oprindelige mål.

2. Bring klarhed til dine projekter
PRINCE2 fokuserer på at levere en afprøvet og testet ramme og metode til at styre projekter effektivt. Dine projekter vil drage fordel af en fælles og sammenhængende tilgang, som dine interessenter kan have tillid til. Du vil kunne måle succes i dine projekter inden for et standardiseret system, og du vil være i stand til at give præcise rapporter til dit projekt interessenter. Uden at være alt for afhængigt af bureaukrati, vil PRINCE2 fremme sammenhæng, løbende forbedringer og fejlhåndtering af dine projekter. PRINCE2 kan altså give en standardiseret ramme for ethvert projekt, som din organisation går i gang med. PRINCE2 giver simpelthen din organisation større kontrol med sine ressourcer. Jo tidligere du kan gå i gang med metoden, jo bedre. Færre dyre organisatoriske fejltagelser vil ske, og dem der sker kan let spores og forbedres.

3. Det er bredt anerkendt
PRINCE2 blev lanceret af den britiske regering i 1996 og er nu anerkendt som den internationale standard metode til projektstyring, fordi det rummer mange års best practice. Ifølge Arras People´s 2013 undersøgelse, har 63% af alle Projektledere en PRINCE2 certificering – det er markant flere end de konkurrerende projektledercertificeringer PMP (9%) og MSP (23%). Med over en million PRINCE2 eksamener taget på verdensplan, er det allerede anerkendt som verdens mest populære projektledelses metode.

4. Du behøver kun at tage 4 dage væk fra kontoret for at blive fuldt certificeret
PRINCE2 er opdelt i et Foundation og Practitioner niveau. Foundation lærer dig at være en del af et PRINCE2 projekt, hvorimod Practitioner fokuserer på dine evner til at lede dit eget PRINCE2 projekt. Du kan færdiggøre begge certificeringer på kun 4 dage og vende tilbage til arbejdspladsen fuldt kvalificeret til at lede et PRINCE2 team. Det vil de fleste chefer have svært ved at sige nej til.

Reklamer

Written by Firebrand Training

august 21, 2014 at 9:03 am

Lagt i Prince2

Mangel på projektledere

leave a comment »

Ifølge den nylige undersøgelse “ESI 2013 Project Manager Salary and Development Survey” af ESI International, ser det ud til at virksomhederne snart kan komme til at mangle projektledere. Det siger sig selv, at det let kan blive en forhindring for vækst.

Problemet
“De, der er ansvarlige for projekt teams står overfor både kort- og langsigtede problemer i forhold til udvikling. Efterhånden som projekter bliver større og mere komplekse at håndtere, er der mange virksomheder der mangler kompetencer og ressourcer. På grund af de langvarige budgetnedskæringer og ansættelsesstop, som man har oplevet i mange organisationer, er der mange der står i en situation, hvor de mangler ressourcer og kompetencer. Uden en strategi for at få ansat, udviklet og fastholdt de dygtigste projektledere er der mange, der vil få svært ved at følge med organisationens krav.” – ESI 2013 Project Manager Salary & Development Survey

Mark Bashrum, som er “Vice President of Corporate Marketing and Open Enrollment” hos ESI, fortæller: «Budget nedskæringer, en stigende gennemsnitsalder og mangel på talentudvikling vil alt sammen medvirke til at hæmme væksten og derfor bør problemet adresseres på højeste niveau i organisationen». Han tilføjer: «Der kræves nu et mere langsigtet strategisk syn på ansættelser og udvikling af projektledere, fordi projekterne i højere grad end tidligere har direkte indflydelse på organisationens bundlinje og dens muligheder for at møde kundernes forventninger.»

Tre hovedårsager
Det er vigtigt at huske, at problemet ikke er mangel på projektledere. Problemet er mangel på erfarne og veluddannede projektledere på mellem og senior niveau. Ifølge undersøgelsens resultater er 44% af de ubesatte stillinger på mellemlederniveau og hele 48% af de adspurgte angiver at det er ”meget svært” at rekruttere erfarne projektledere.

CIO.com summerer problematikken i 3 hovedårsager:

  • Mange organisationer udvikler sig hurtigt i øjeblikket hvor økonomien så småt er ved at komme på ret spor og man starter nye projekter eller genoptager projekter, som ellers var udskudt
  • Der er et generationsskifte undervejs, hvor de erfarne projektledere efterhånden går på pension
  • Rigtig mange har ikke uddannet og certificeret deres projektledere i efterhånden mange år, mens krisen har været på sit højeste.

Dokumenter dine kompetencer – Projektledelses certificering hos Firebrand
Har du erfaringen og mangler kun en certificering for at dokumentere dine kompetencer? Eller er du helt ny indenfor projektledelse? Uanset hvor du er i din karriere, har vi et accelereret projektledelseskursus til dig! Se eksempelvis Nordens hurtigste Prince2 Foundation & Practitioner hér, PMP på kun 4 dage hér og Scrum Master på bare 2 dage hér.

Written by Firebrand Training

maj 12, 2014 at 12:59 pm

Lagt i PMP, Prince2

Otte grunde til at du bør tage en PRINCE2 ® -certificering

leave a comment »

Der er forskellige projektledelses certificeringer på markedet, men PRINCE2 ® er afgjort en af ​​de mest prestigefyldte, populære, og praktiske. Certificeringen er internationalt anerkendt og PRINCE2 certificerede projektledere er eftertragtede. Bliv certificeret og du vil lære at implementere PRINCE2 i dine projekter.

Derfor har din organisation brug for det
Det er en gennemprøvet og testet metode. PRINCE2 har været en af ​​de grundlæggende metoder indenfor projektledelse i mere end 30 år. En metode der er så gennemtestet kan virkelig gøre en forskel i visse projekter, fordi det er en nutidig metode baseret på et solidt gennemprøvet fundament.

Klar organisationsstruktur
PRINCE2 skitserer klare roller og ansvarsområder . Team medlemmer tildeles én eller flere roller i begyndelsen af projektet. Med klart definerede roller , sikres det, at teammedlemmer er bekendt med deres opgaver og forstår deres ansvar.

Planlægning
For at kunne levere projektet med succes opdeler PRINCE2 metoden det i mindre, mere håndterbare faser. Med Prince2 metoden bliver store projekter mere overskuelige, og projektets milepæle opnås lettere. Standardisering : Med PRINCE2 metoden i praksis, anvender alle, som er involveret i projektet, en fælles tilgang og sprog . De standardiserede procedurer mindsker risikoen for fejlkommunikation og bringer klarhed til projektet.

Trinvis metode
PRINCE2 giver projektledere en trinvis metode fra start til slut. Den fokuserer på projektets resultater , hvilket giver projektet en organiseret og kontrolleret proces. Metoden giver også mulighed for regelmæssige undersøgelser af projektets fremskridt i forhold til planen, så eventuelle risici eller potentielle problemer kan blive behandlet hurtigt.

Tilpasning
PRINCE2 er ikke ufleksibel. Det kan skræddersys til at passe til dagsordenen for enhver organisation og projekt. Det er velegnet til projekter af enhver størrelse og type.

Change Management
Organisationer kan forandre sig i løbet af et projekt. PRINCE2 adresserer den forandring ved at sikre regelmæssige projektgennemgange, der udføres for at overvåge den fortsatte levedygtighed af projektet og sikre, at tilstrækkelig forandringsledelse er på plads.

Gratis at bruge
PRINCE2 er gratis at bruge , hvilket betyder at enhver virksomhed , uanset størrelse eller type kan drage fordel af det.

Bliv certificeret på vores eksklusive 4 dages lang PRINCE2 kursus . Du får både Foundation & Practitioner eksamen på én gang.

Written by Firebrand Training

april 23, 2014 at 12:46 pm

Lagt i Academy, Prince2

Sådan får du din PRINCE2 certificering

leave a comment »

Mange er på jagt efter en karriere indenfor projektledelse og en PRINCE2 certificering er et væsentligt skridt på vejen. Læs følgende tips, forbered dig, tag en dyb indånding og du vil sandsynligvis bestå dine eksamener.

Bliv fortrolig med konceptet
Ideelt set bør du allerede arbejde med projektledelse for at tage denne certificering. Men hvis blot du har erfaring fra en anden rolle i en projektgruppe, og du er klar til udfordringen, vil du også kunne gennemføre certificeringen. Du kan lære om baggrunden for PRINCE2 her.

Lær om de eksamenerne
Foundation Eksamen: En bestået Foundation eksamen vil dokumentere, at du kan fungere som et informeret medlem af en projektledelsesgruppe, der anvender PRINCE2. For at bestå, skal du demonstrere din forståelse af de vigtigste principper og terminologi. Du skal altså vise, at du har forstået formålet og det overordnede indhold af roller, de otte komponenter, otte processer og delprocesser samt teknikker. Du skal have 35 ud af 70 spørgsmål rigtige for at bestå din 60-minutters eksamen.

Practitioner eksamen : I Practitioner eksamen skal du vise forståelse for hvordan processer, temaer , teknikker og PRINCE2 projektledelses produkter interagerer og at du kan anvende denne viden. Du vil også skulle nævne eksempler på PRINCE2 projektledelses-produkter med hensyn til særlige forhold i et givet scenario . Eksamens mål er at teste, at du har forstået årsagerne bag processer, temaer og teknikker og kan skræddersy PRINCE2 til forskellige projekt miljøer. Du skal svare på 9 spørgsmål , som hver kan give 12 point . For at bestå Practitioner eksamen, skal du have 59 point ud af 108 .

Hvis du er nysgerrig efter hvilke spørgsmål, der kan dukke op i eksamen, kan du tage din gratis øvelsestest hér.

Beslut dig for en tidsplan og forbered dig på forhånd
Som (kommende) Projektleder , er du sikkert fremragende til at overholde deadlines. At få din PRINCE2 certificeringer et projekt, hvor tid spiller en central rolle. Hvis du beslutter dig for at studere på egen hånd, så sørg for at du sætter dig deadlines og overholder dem. Selvstudier er vanskelige og tidskrævende, men med omhyggelig planlægning og disciplin kan du lykkes. Men hvis du hellere vil slippe for stress, er du velkommen til at kontakte os.

Lær at bruge PRINCE2 Manual for Practitioner Level
I Practitioner eksamen vil du kunne bruge en manual, men lad det ikke gøre dig doven. Du bliver nødt til at kende manualen indgående, for du vil ikke have tid til at søge efter svarene. Du bliver nødt til at vide, hvor du skal lede .

– Øv dig på eksamensspørgsmål
– Lær ved at gøre . Hvis du vil sikre dig, at du består, skal du øve dig. Få din gratis test og øv dig!
– Gå ikke i panik til eksamen

Læs først gennem alt fra ende til anden. Så læs hvert spørgsmål, understreg vigtige ord og endelig, besvar det stillede spørgsmål. Tag de enkle spørgsmål først og gennemgå dine svar til sidst. Og hold øje med tiden ,den flyver , når man har det sjovt .

Held og lykke med at få din PRINCE2 certificering!

Written by Firebrand Training

januar 10, 2014 at 12:30 am

Lagt i Prince2

FTFL: Hvilken certificering er mest ønsket?

leave a comment »

Vi har spurgt alle, der tilmelder sig FTFL konkurrencen, om hvilken certificering der står højest på ønskeseddelen og der tegner sig et klart billede af, hvilke certificeringer der er mest populære blandt FTFL deltagerne.

Der er 3 klare topscorere:

– Prince2 19%

– Microsoft MCSE 18%

– Cisco CCNA 18%

Alle tre certificeringer er næsten altid med på lister over de mest eftertragtede certificeringer og højeste lønniveauer.  Men det kan undre at PMP med 8% ikke er mere efterspurgt.

Lynfakta Prince2
PRINCE2 har fokus på selve projektforløbet. Hvad skal der være klarhed over, inden projektopstart, hvad skal der være styr på, inden man går i gang med at producere projektets leverancer, og hvordan skal projektet afsluttes – samt fordeling af roller og ansvar. Alle PRINCE2 certificerede har således samme begrebsapparat/-terminologi for et projektforløb, hvilket er effektivt når man arbejder sammen med andre i en stor organisation, eller hvis man arbejder ‘alene’ og har brug for en ramme eller en struktur omkring sit projekt. Ved en PRINCE2 certificering bliver du certificeret i PRINCE2-konceptet og det tilhørende begrebsapparat.

Lynfakta PMP
“Project Management Professional” (PMP) certificeringen er en af verdens mest respekterede certificering for projektledere. Den dokumenterer, at du har en virkelig praktisk erfaring med projektledelse og forståelse af de mest anerkendte projektstyrings Best Practices. PMP kaldes ofte: En certificering i ‘den store projektværktøjskasse’

PMP eksamen fokuserer på hele processen med at styre projekter.

PMP certificeringen er meget velkendt i branchen og er stærkt efterspurgt. Mange organisationer ser efter en PMP certificering som kvalificerende kriterie, når de ansætter projektledere. Der findes statistik fra danske nærmarkeder, der viser at den gennemsnitlige løn for en PMP professionel er £ 57.250, og kan gå så højt som 90.000 £ i visse områder. itjobswatch.co.uk.

Hvilken er så bedst?
At beslutte, hvilken certificering der er bedst, kræver en detaljeret sammenligning af certificeringernes eksakte indhold i forhold til ens jobfunktion. Men man siger ofte, at Prince2 passer særligt godt til dem, der søger job inden for det offentlige segment og at PMP er fantastisk på CV´et, hvis man stræber efter job i det private, men så enkel er virkeligheden selvfølgelig ikke og valget mellem PMP og Prince2 kræver omtanke og rådgivning fra en kompetent leverandør.

Men lad os høre, hvad du oplever. Hvilken er bedst?

Written by Firebrand Training

april 3, 2013 at 10:47 am

Hvad er Prince2?

leave a comment »

Selvom PRINCE2 oprindeligt er udviklet til IT projekter, bliver det nu anvendt bredt på mange andre typer af projekter. Den seneste version af PRINCE2 er skabt for at indskærpe kravene til eksisterende brugere og til at forbedre metoden i retning af en Best Practice tilgang til forvaltning af alle former for projekter.

Et PRINCE2 projekt er opdelt i flere forskellige stadier, hvor hvert enkelt danner en særlig enhed til projekt styrings formål.

Et projekt opdeles i faser baseret på:
• Produktionsrækkefølgen af leveringer
• Grupperingen af leverancer som selvbærende sæt eller associerede processer
• Naturlige beslutningspunkter til revision

PRINCE2 giver en struktur af styringsredskaber, der skal anvendes i hele projektet. De sikrer at:

• Projektet er sat op med klart mandat
• Der er aftalte og målbare mål
• Der er en passende ledelsesstruktur

Disse kontroller dækker alle aspekter af projektets aktiviteter og give den øverste ledelse mulighed for at vurdere projektets resultater og status, før omkostninger godkendes.

Der er 2 certificeringer tilgængelige. Foundation Level giver et detaljeret kendskab til og forståelse for metode og terminologi. Practitioner Level omhandler den praktiske anvendelse af denne viden til projekter.

Written by Firebrand Training

april 30, 2012 at 1:02 pm

Lagt i Prince2

Efterspørgsel på IT-færdigheder i 2012

leave a comment »

Computerworlds årlige forecastundersøgelse viser, at 29 % af IT-ledere har planer om at udvide deres IT-medarbejderstab i tiden til og med næste sommer. Tallet er steget fra 23 % i 2010.

De væsentligste færdigheder, som skilte sig ud i undersøgelsen, var:

Projektledelse – efterspørgslen på projektledere har været stigende de seneste år. Men denne gang vil IT-lederne have projektledere, som kan identificere brugernes behov og oversætte dem for IT-medarbejderne, de populære virksomhedsanalytikere. De vigtigste kurser til projektledercertificering er PMP og PRINCE2.

Netværk – virtualisering og and Cloud Computing har fungeret som katalysator i forbindelse med det øgede behov for netværk.

Sikkerhed – sikkerhed har fortsat topprioritet for IT-ledere, da hackerangreb bliver mere og mere avancerede og får vores systemer til at virke mere sårbare end nogensinde før.

Written by Firebrand Training

oktober 28, 2011 at 10:43 am